Договір застави (іпотека)

Застава - це спосіб забезпечення зобов'язань. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Застава виникає на підставі договору, закону або рішення суду. Заставою може бути забезпечена будь-яка дійсна існуюча або майбутня вимога, що не суперечить законодавству України, зокрема така, що випливає з договору позики, кредиту, купівлі-продажу, застави, перевезення вантажу тощо. Застава має похідний характер від забезпеченого нею зобов'язання.

Предметом застави можуть бути майно та майнові права. Предметом застави може бути майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужено заставодавцем та на яке може бути звернено стягнення. Предметом застави не можуть бути вимоги, які мають особистий характер, а також інші вимоги, застава яких забороняється законом.

Майно, що перебуває у спільній власності, може бути передано в заставу тільки за згодою всіх співвласників. Майно, що перебуває у спільній частковій власності (частки, паї), може бути самостійним предметом застави за умови виділення його в натурі.

Законом чи договором передбачається перебування заставленого майна у володінні заставодавця, заставодержателя або третьої особи.

Сторонами договору застави (заставодавцем і заставодержателем) можуть бути фізичні, юридичні особи та держава. Заставодавцем може бути як сам боржник, так і третя особа (майновий поручитель). Заставодавцем при заставі майна може бути його власник, який має право відчужувати заставлене майно на підставах, передбачених законом, а також особа, якій власник у встановленому порядку передав майно і право застави на це майно.

Договір застави повинен бути укладений у письмовій формі. У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, космічні об'єкти, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правоустановчих документів. Нотаріальне посвідчення договору застави нерухомого майна здійснюється за місцезнаходженням нерухомого майна, договору застави космічних об'єктів - за місцем реєстрації цих об'єктів. Законодавством України може бути передбачено й інші випадки нотаріального посвідчення договору застави. Угодою сторін може бути передбачено нотаріальне посвідчення договору застави і в тих випадках, коли це є не обов'язковим в силу законодавства України, але на цьому наполягає одна із сторін.

Недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення тягне за собою недійсність договору з наслідками, передбаченими законодавством України.

Для посвідчення нотаріусом договору застави необхідні наступні документи:

Паспорт (з вклеєною фотокарткою по досягненні особою 25 та 45 років!!!).

Ідентифікаційний код.

Правовстановлюючий документ на рухоме або нерухоме майно.

При заставі земельної ділянки – нормативна грошова оцінка.

При заставі земельної ділянки що немає забудов – довідка про відсутність забудов з БТІ або місцевої ради.

При заставі земельної ділянки в якої відсутній кадастровий номер – довідка з управління земельних ресурсів про присвоєння кадастрового номеру.

При заставі жилої нерухомості – форма №3 з ЖЕКу (довідка про склад сім’ї), або витяг з будинкової книги.

При заставі земельної ділянки – витяг з поземельної книги. 

При заставі земельної ділянки – довідка про обтяження з управління земельних ресурсів.

Якщо власником (співвласником) майна є фізична особа що не досягла 18 років – рішення (дозвіл) опікунської ради.

При заставі майна що перебуває у спільній власності – згода співвласників або чоловіка (дружини).

Якщо однією із сторін договору застави є юридична особа – свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з ЄДРПОУ, довідка з управління статистики, протокол про обрання керівника, печатка юридичної особи, протокол органу управління про згоду на укладення договору застави нерухомого майна, якщо від імені юридичної особи діє представник за довіреністю - нотаріально посвідчена довіреність.

 

Інформери
 
Погода в Киеве
 
Пробки на Яндекс.Картах
 
Хмара тегів
Оцінка бізнесу Оцінка цінних паперів Оцінка нерухомості Оцінка землі Оцінка автомобілів Оцінка обладнання Оцінка інтелектуальної власності Оцінка ЦМК Договір дарування Договір застави Договір позики Заяви Заповіт Шлюбний договір Довіреність Засвідчення вірності копій Виконавчі написи Зберігання документів Довічне утримання Спадщина Завірення підпису перекладача Спадковий договір Видача дублікатів документів Публічні торги Нотаріус Адвокат Оскарження штрафів ДАІ Зміни до установчих документів Цивільні спори Допомога при ДТП Сімейні спори Реєстрація підприємств Складання договорів Адміністративні спори Кримінальні справи Спадкові спори Виконавче провадження Житлові спори Господарські спори Земельні спори Трудові спори Реєстрація ТОВ Реєстрація ПП Реєстрація СПД Медіація Автоцивілка КАСКО Страхування Засвідчення підпису Купівля-продаж нерухомості Договір міни Договір оренди
наші телефони: 228-2000
факс: 537-2508
Copyright © 2010